tre15.se
Vill du läsa ett kort avsnitt ur bibeln, det allra viktigaste? Läs mer
VILL DU LÄSA ETT KORT AVSNITT UR BIBELN?
Artiklar
Musik
Passion - Glorious Day (Live) ft. Kristian Stanfill
My life story
My life story
En dag hade jag en konversation med en person. Jag kommer inte ihåg hur, men vi hamnade i en diskussion om bibeln och om Gud. Han sa: “Jag tror inte bibeln”, och jag svarade: Läs mer
Många av oss har olika bilder om kristen tro. De flesta bilder har förmedlats av andra, t.ex. media och av människor som inte gillar kristen tro. I det stora hela kan det ha blivit en skev bild om vad kristen tro handlar om, men varför inte gå till källan och höra vad Jesus sa själv. Läs mer
Om kristen tro i 5 minuter
Your Love Defends Me Drew Greenway